wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Strona główna

Media nazywane są  czwartą władzą. Zarządzają słowem i obrazem, wpływają na postrzeganie rzeczywistości.
Dla dziennikarza najważniejsze są fakty. One są podstawą naszej pracy. Interpretacja faktów z natury rzeczy jest subiektywna. Subiektywizm jest nieunikniony (jak pisał w Karafce La Fontaina Melchior Wańkowicz), ale kłamliwe przedstawianie rzeczywistości jest sprzeniewierzeniem się zawodowi.

Barbara Miczko-Malcher

Informacje

15 sty 2018, 14:48

Tadeusz Golenia nie żyje

Tadeusz Golenia nie żyje

5 stycznia o godz.6.00 w szpitalu przy ul. Lutyckiej zmarł nasz współbiesiadnik ś. p. TADEUSZ ANTONI GOLENIA

3 sie 2017, 15:53

Zaproszenie do V edycji konkursu na informację medialną organizowanego przez urząd patentowy RP

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej.

3 lip 2017, 09:26

Delegaci na Zjazd SDP

Delegaci na Zjazd SDP

Na walnym zebraniu w dniu 27 czerwca wyłoniliśmy delegatów na Zjazd SDP, który odbędzie się 18 listopada 2017 roku w Kazimierzu Dolnym.

Wydarzenia

25 sty 2018, 16:15

Konkurs prozy artystycznej

Konkurs prozy artystycznej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

17 lis 2017, 16:25

Dziennikarski Konkurs 2017

Dziennikarski Konkurs 2017

Uroczysty wieczór i spotkanie z laureatami Dziennikarskiego Konkursu 2017, odbyło się w znakomitej ,przyjacielskiej atmosferze.

9 lis 2017, 09:42

Wręczenie nagród Konkursu Wielkopolskiego Oddziału SDP

Jak piszemy, kogo czytamy, kogo wyróżniamy, co myślimy o swoim zawodzie i jego kondycji, a przy okazji jakim publicystą był J.I. Kraszewski, u którego się spotkamy na uroczystości wręczenia nagród laureatom tegorocznego Konkursu Wielkopolskiego Oddziału SDP.

Nasze teksty

24 lis 2017, 09:31

Polski protoplasta wspólnoty europejskiej

podczas Zjazdu siedziałam obok Jerzego Kłosińskiego – polonisty,dziennikarza związanego z „Tygodnikiem Solidarność” i Polskim Radiem. Opowiadałam mu o spotkaniu w Muzeum J.I. Kraszewskiego w Poznaniu, gdzie odbył się finał naszego, dziennikarskiego konkursu. Tam wysłuchaliśmy opowieści Krzysztofa Kluppa o Kraszewskim. A czy była mowa o Stefanie Buszczyńskim - zapytał Jerzy Kłosiński. Nie było na to czasu, może o nim napiszesz? Dobrze. I oto jest tekst, przyczynek do wykładu Krzysztofa Kluppa z Muzeum Kraszewskiego.

Czytaj dalej

4 sie 2017, 17:07

Czym SDP mógłby być - 10 przykazań

Nie będąc organizacją państwową, choć współpracującą, ale niepodporządkowaną(!), Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich mogłoby odegrać ważną rolę. Bo chyba jednak nie odgrywa.

Czytaj dalej

22 cze 2017, 10:00

Reporterskie przygody i anegdoty - Barbara Kęcińska-Lempka

Przez wiele lat pracowałam jako reporter, początkowo w „Expressie Poznańskim”, potem w „Dzienniku Poznańskim”. Podczas wędrówek po mieście spotkałam ciekawych ludzi, przeżyłam niezwykłe przygody, które często wspominam.

Czytaj dalej

10 mar 2017, 20:08

Żydzi w Kępnie

Żydzi w Kępnie

Pierwsze wzmianki o napływie Żydów na ziemie polskie znaleźć można już w późnośredniowiecznych kronikach. Część z nich przyjechała tu wraz z osadnikami niemieckimi, większość jednak dotarła do Polski, uciekając przed prześladowaniami w Europie Zachodniej.

Czytaj dalej

3 mar 2017, 21:17

Z Tygodnika Kępińskiego

Z Tygodnika Kępińskiego

Dwa tygodnie temu zakończyło się składanie przez mieszkańców miasta wniosków i propozycji dotyczących zmian nazw ulic wynikających z wprowadzonej ustawy zakazującej propagowania w przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm.

Czytaj dalej

Piosenka o dorastaniu

dzieci badają aerodynamikę 
kot w worku zrzucony z 1 piętra przeżyje
kot w worku zrzucony z 2 piętra łamie nogi i śpiewa
kot w worku zrzucony z 3 piętra przez kilka minut tańczy
kot w worku zrzucony z 4 piętra
pełen jest kubizmu

Dawid Jung 
"Zeszyty Poetyckie"-Gniezno

Dawid Jung wraz z dr. Wojciechem Grupińskim reaktywowali Klub Literacki przy Miejskim Ośrodku Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie. Niegdyś był to istotny punkt na mapie literackiej Polski, przez który przewinęli się m.in. Krzysztof Kuczkowski (obecnie red. nacz. "Toposu"), Krzysztof Szymoniak, Maciej Krzyżan i in. Pragniemy (napisał Dawid Jung)do tych najlepszych tradycji nawiązywać. Pragniemy także w ramach tegoż Klubu Literackiego prowadzić m.in. warsztaty z dziennikarstwa kulturowego (dla młodzieży oraz zainteresowanych dziennikarzy Gniezna).

Wielkopolski Oddział SDP objął patronatem Klub Literacki w Gnieżnie.