wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Strona główna

Media nazywane są  czwartą władzą. Zarządzają słowem i obrazem, wpływają na postrzeganie rzeczywistości.
Dla dziennikarza najważniejsze są fakty. One są podstawą naszej pracy. Interpretacja faktów z natury rzeczy jest subiektywna. Subiektywizm jest nieunikniony (jak pisał w Karafce La Fontaina Melchior Wańkowicz), ale kłamliwe przedstawianie rzeczywistości jest sprzeniewierzeniem się zawodowi.

Barbara Miczko-Malcher

Informacje

3 sie 2017, 15:53

Zaproszenie do V edycji konkursu na informację medialną organizowanego przez urząd patentowy RP

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej.

3 lip 2017, 09:26

Delegaci na Zjazd SDP

Delegaci na Zjazd SDP

Na walnym zebraniu w dniu 27 czerwca wyłoniliśmy delegatów na Zjazd SDP, który odbędzie się 18 listopada 2017 roku w Kazimierzu Dolnym.

22 cze 2017, 10:04

Fotografia na płotach

Wydarzenia

24 maj 2017, 12:56

Spotkanie dziennikarzy w Muzeum Pracowni Arkadego Fidlera

Spotkanie dziennikarzy w Muzeum Pracowni Arkadego Fidlera

W sobotnie południe, 20 maja 2017 roku, gościliśmy u naszych kolegów z Wielkopolskiego Oddziału SDP - Arkadego -Radosława i Marka Fiedlerów - w ich rodzinnym domu.

Nasze teksty

4 sie 2017, 17:07

Czym SDP mógłby być - 10 przykazań

Nie będąc organizacją państwową, choć współpracującą, ale niepodporządkowaną(!), Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich mogłoby odegrać ważną rolę. Bo chyba jednak nie odgrywa.

Czytaj dalej

22 cze 2017, 10:00

Reporterskie przygody i anegdoty - Barbara Kęcińska-Lempka

Przez wiele lat pracowałam jako reporter, początkowo w „Expressie Poznańskim”, potem w „Dzienniku Poznańskim”. Podczas wędrówek po mieście spotkałam ciekawych ludzi, przeżyłam niezwykłe przygody, które często wspominam.

Czytaj dalej

10 mar 2017, 20:08

Żydzi w Kępnie

Żydzi w Kępnie

Pierwsze wzmianki o napływie Żydów na ziemie polskie znaleźć można już w późnośredniowiecznych kronikach. Część z nich przyjechała tu wraz z osadnikami niemieckimi, większość jednak dotarła do Polski, uciekając przed prześladowaniami w Europie Zachodniej.

Czytaj dalej

3 mar 2017, 21:17

Z Tygodnika Kępińskiego

Z Tygodnika Kępińskiego

Dwa tygodnie temu zakończyło się składanie przez mieszkańców miasta wniosków i propozycji dotyczących zmian nazw ulic wynikających z wprowadzonej ustawy zakazującej propagowania w przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm.

Czytaj dalej

25 lut 2017, 12:03

Recenzja Strindberga u Fredry

Recenzja Strindberga u Fredry

Strindberg, którego grywano namiętnie w drugiej połowie XX wieku, powraca. Dramat naturalistyczny odczytany na nowo, czy tylko nic nowego pod słońcem, a zwłaszcza w relacjach damsko-męskich?

Czytaj dalej

Piosenka o dorastaniu

dzieci badają aerodynamikę 
kot w worku zrzucony z 1 piętra przeżyje
kot w worku zrzucony z 2 piętra łamie nogi i śpiewa
kot w worku zrzucony z 3 piętra przez kilka minut tańczy
kot w worku zrzucony z 4 piętra
pełen jest kubizmu

Dawid Jung 
"Zeszyty Poetyckie"-Gniezno

Dawid Jung wraz z dr. Wojciechem Grupińskim reaktywowali Klub Literacki przy Miejskim Ośrodku Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie. Niegdyś był to istotny punkt na mapie literackiej Polski, przez który przewinęli się m.in. Krzysztof Kuczkowski (obecnie red. nacz. "Toposu"), Krzysztof Szymoniak, Maciej Krzyżan i in. Pragniemy (napisał Dawid Jung)do tych najlepszych tradycji nawiązywać. Pragniemy także w ramach tegoż Klubu Literackiego prowadzić m.in. warsztaty z dziennikarstwa kulturowego (dla młodzieży oraz zainteresowanych dziennikarzy Gniezna).

Wielkopolski Oddział SDP objął patronatem Klub Literacki w Gnieżnie.