wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Strona główna

Media nazywane są  czwartą władzą. Zarządzają słowem i obrazem, wpływają na postrzeganie rzeczywistości.
Dla dziennikarza najważniejsze są fakty. One są podstawą naszej pracy. Interpretacja faktów z natury rzeczy jest subiektywna. Subiektywizm jest nieunikniony (jak pisał w Karafce La Fontaina Melchior Wańkowicz), ale kłamliwe przedstawianie rzeczywistości jest sprzeniewierzeniem się zawodowi.

Barbara Miczko-Malcher

Informacje

10.03.2017, 20:22

Ankieta SDP o sytuacji zawodowej dziennikarzy w Polsce

Po raz kolejny (pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku) SDP podjęło się przygotowania raportu opisującego sytuację zawodową dziennikarzy w Polsce. Ocena dziennikarzy jako grupy zawodowej opiera się głównie na naszych doświadczeniach środowiskowych, intuicji i powszechnych wyobrażeniach. Różnimy się w ocenach w zależności od tego gdzie pracujemy, na jakim stanowisku, w jakim medium.

06.03.2017, 07:59

Oświadczenie SDP w sprawie działalności organizacji Reporterzy bez Granic

Oświadczenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z dnia 2 marca 2017 r.

03.03.2017, 21:15

Konkurs dla dziennikarzy i nie tylko. 20 tys. zł dla tropicieli historii rozwoju Polski (Centrum Prasowe PAP)

Polska Agencja Prasowa we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim ogłasza konkurs "Kroniki rozwoju" dla poszukiwaczy nieznanych lub zapomnianych śladów polskich inicjatyw gospodarczych okresu międzywojnia.

14.02.2017, 23:20

Serdeczne gratulacje dla Joli Hajdasz i jej współpracowników!

Serdeczne gratulacje dla Joli Hajdasz i jej współpracowników!

Film dokumentalny "Żołnierz Niezłomny Kościoła" wg scenariusza i w reżyserii Jolanty Hajdasz otrzymał drugą, główną nagrodę "Wolności Słowa" Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Wydarzenia

Nasze teksty

10.03.2017, 20:08

Żydzi w Kępnie

Żydzi w Kępnie

Pierwsze wzmianki o napływie Żydów na ziemie polskie znaleźć można już w późnośredniowiecznych kronikach. Część z nich przyjechała tu wraz z osadnikami niemieckimi, większość jednak dotarła do Polski, uciekając przed prześladowaniami w Europie Zachodniej.

Czytaj dalej

03.03.2017, 21:17

Z Tygodnika Kępińskiego

Z Tygodnika Kępińskiego

Dwa tygodnie temu zakończyło się składanie przez mieszkańców miasta wniosków i propozycji dotyczących zmian nazw ulic wynikających z wprowadzonej ustawy zakazującej propagowania w przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm.

Czytaj dalej

25.02.2017, 12:03

Recenzja Strindberga u Fredry

Recenzja Strindberga u Fredry

Strindberg, którego grywano namiętnie w drugiej połowie XX wieku, powraca. Dramat naturalistyczny odczytany na nowo, czy tylko nic nowego pod słońcem, a zwłaszcza w relacjach damsko-męskich?

Czytaj dalej

16.02.2017, 11:38

Jeżyckie opowieści - Barbara Kęcińska-Lempka

Nakładem Wydawnictwa Miejskiego Posnania ukazała się kolejna Kronika Miasta Poznania poświęcona Jeżycom. Wśród wielu ciekawych tekstów odnaleźć można dwa artykuły naszej koleżanki z SDP – Barbary Kęcińskiej Lempki: „Jeżyckie opowieści” i „Konspiratorzy. Historia włamania do jeżyckiego kościoła”. Przytoczone fragmenty „Jeżyckich opowieści” oddają atmosferę dawnego Jeżyckiego Rynku i przypominają jeżyckie piwiarnie i knajpy.

Czytaj dalej

14.02.2017, 23:33

Baraniak, niezłomny żołnierz Kościoła

Baraniak, niezłomny żołnierz Kościoła

Wywiad z autorką filmu "Żołnierz Niezłomny Kościoła" - Joanną Hajdasz. Rozmawia Błażej Torański

Czytaj dalej

Piosenka o dorastaniu

dzieci badają aerodynamikę 
kot w worku zrzucony z 1 piętra przeżyje
kot w worku zrzucony z 2 piętra łamie nogi i śpiewa
kot w worku zrzucony z 3 piętra przez kilka minut tańczy
kot w worku zrzucony z 4 piętra
pełen jest kubizmu

Dawid Jung 
"Zeszyty Poetyckie"-Gniezno

Dawid Jung wraz z dr. Wojciechem Grupińskim reaktywowali Klub Literacki przy Miejskim Ośrodku Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie. Niegdyś był to istotny punkt na mapie literackiej Polski, przez który przewinęli się m.in. Krzysztof Kuczkowski (obecnie red. nacz. "Toposu"), Krzysztof Szymoniak, Maciej Krzyżan i in. Pragniemy (napisał Dawid Jung)do tych najlepszych tradycji nawiązywać. Pragniemy także w ramach tegoż Klubu Literackiego prowadzić m.in. warsztaty z dziennikarstwa kulturowego (dla młodzieży oraz zainteresowanych dziennikarzy Gniezna).

Wielkopolski Oddział SDP objął patronatem Klub Literacki w Gnieżnie.