wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Delegaci na Zjazd SDP

Na walnym zebraniu w dniu 27 czerwca wyłoniliśmy delegatów na Zjazd SDP, który odbędzie się 18 listopada 2017 roku w Kazimierzu Dolnym.
Oto lista delegatów:

Dawid Jung
Anna Kopras-Fijołek
Piotr Laskowski
Barbara Miczko-Malcher
Tadeusz Owczarzak-Gran
Aleksandra Tabaczyńska

Dokonano też uzupełniającego wyboru do  Komisji Członkowskiej. Na miejsce Wojciecha Biedaka weszła Aleksandra Tabaczyńska.