wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Informacja dot. konkursu dziennikarzy z Wielkopolski 2021

Konkurs dla dziennikarzy z Wielkopolski 2021 - Przedłużony termin przysyłania materiałów do 31 marca