wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Konkurs dla dziennikarzy z Wielkopolski 2021

Media nazywane są czwartą władzą. Zarządzają słowem i obrazem, wpływają na postrzeganie rzeczywistości. Dla dziennikarza najważniejsze są fakty. One są podstawą naszej pracy. Interpretacja faktów z natury rzeczy jest subiektywna. Subiektywizm jest nieunikniony (jak pisał w „Karafce La Fontaina” Melchior Wańkowicz), ale kłamliwe przedstawianie rzeczywistości jest sprzeniewierzeniem się zawodowi.

NAGRODA GŁÓWNA WO SDP
za najciekawszy, najbardziej wartościowy materiał dziennikarski, poruszający aktualne i najistotniejsze problemy społeczne i polityczne.

NAGRODA VIRTUTI CIVILI
za szczególną odwagę dziennikarza w podejmowaniu i realizacji trudnych oraz kontrowersyjnych tematów. 

NAGRODA DLA MŁODYCH DZIENNIKARZY
zostanie przyznana autorom poniżej 35 roku życia. 

NAGRODA IM. WOJCIECHA DOLATY
za dziennikarstwo, które wyróżnia się szczególną rzetelnością i fachowością.

W konkursie WO SDP mogą brać udział dziennikarze, których publikacje związane są z Wielkopolską i ukazały się w 2019 i 2020 r.

Załączniki

Karta zgłoszenia
Regulamin