wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Spotkanie u Bambrów

Kiedy pojawili się nad Wartą bambrzy?
300 lat temu. W Muzeum Bambrów Poznańskich o historii osadników z Bambergu opowiadał nam Aleksander Kubel. Niektóre eksponaty wzbudziły żywe zainteresowanie, jak na przykład element garderoby damskiej "piorun trzasł".
Rozmawialiśmy (przy chlebie ze smalcem i ogórkiem) o różnych wydarzeniach, w tym o spotkaniu w Centrum Monitoringu Wolności Prasy Polskiej. Dyrektor Centrum - Jolanta Hajdasz  streściła debatę na temat struktury właścicielskiej mediów w Polsce .Mówiła o tym jak negatywne konsekwencje ma szeroka obecność zagranicznego kapitału w mediach. Przekłada się to na promocję obcych wzorców kulturowych i na nie zawsze pożądany wpływ na polskie życie polityczne.