wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Tegoroczni laureaci Konkursu WO SDP

Red. Jan Martini z Wielkopolskiego Kuriera Wnet, Łukasz Kaźmierczak z Radia Poznań i Marcin Wróblewski  i Krystian Kaliszak z TVP 3 Poznań oraz Wojciech Czeski z Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej zostali laureatami tegorocznego konkursu dziennikarskiego Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Na konkurs wpłynęło 54 prace dziennikarzy z całego regionu . Po raz pierwszy w tym roku przyznano także nagrody honorowe za wybitne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej - Laur Wielkopolskiego Oddziału SDP. Otrzymuje je red. Barbara Miczko Malcher z Polskiego Radia, która obchodzi w tym roku jubileusz 50 – lecia pracy zawodowej oraz red. Sławomir Kmiecik, były dziennikarz Głosu Wielkopolskiego, autor książek „Przemysł pogardy” t. 1 i t.2.

Jury Konkursu WO SDP w składzie dr Jolanta Hajdasz - przewodnicząca Jury, prezes Zarządu WO SDP, prof. dr hab. Wiesław Ratajczak, dr Wiesław Kot, red. Roman Wawrzyniak i red. Aleksandra Tabaczyńska na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 r. postanowiło przyznać

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie honorowe red. Arkadiuszowi Małyszce, red. nacz. Zeszytów Historycznych Wielkopolskiej Solidarności za cenną i wartościową inicjatywę wydawniczą, jaką są „Zeszyty”.

Od tego roku  Zarząd WO SDP postanowił przyznać nagrodę Laur Wielkopolskiego Oddziału SDP.  Otrzymuje je red. Barbara Miczko-Malcher z Polskiego Radia, która obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia pracy zawodowej oraz red. Sławomir Kmiecik, były dziennikarz Głosu Wielkopolskiego, autor książek „Przemysł pogardy” t. 1 i t.2.

Nagrody zostaną wręczone w pierwszej połowie czerwca.