wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Konkurs prozy artystycznej

Konkurs prozy artystycznej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Patronką ogólnopolskiego konkursu jest gnieźnieńska poetka, autorka prozy poetyckiej i redaktorka, Anna Piskurz (1957-2003).

Termin nadsyłania prac: do 30 marca 2018 r.

Konkurs objęty honorowanym patronatem przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich .
Oprócz nagród rzeczowych, najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach "Zeszytów Poetyckich" i "Popcentrali".

Regulamin:
http://www.1lo.gniezno.pl/userfiles/files/20180117-debiut%20III%20-%20regulamin.pdf