wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Zaproszenie do V edycji konkursu na informację medialną organizowanego przez urząd patentowy RP

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej.

Własność intelektualna obejmuje wszelkie dziedziny twórczości określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie prawo własności przemysłowej. Przedmiotami własności
przemysłowej podlegającymi ochronie są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych. 

Spośród nadesłanych prac jury Konkursu wybierze 5 najlepszych prac, a ich autorom przyznanych zostanie

PIĘĆ RÓWNORZĘDNYCH NAGRÓD W WYSOKOŚCI PO 5000 ZŁ BRUTTO. PRACE KONKURSOWE POWINNY DOTYCZYĆ SZEROKO ROZUMIANEJ PROBLEMATYKI OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, W TYM PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZNACZENIA TEJ PROBLEMATYKI DLA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI, ZWŁASZCZA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: DO DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Do konkursu można zgłaszać przekazy medialne, które zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 30 WRZEŚNIA 2017 R. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace należy dostarczyć w formie przesyłki pocztowej lub osobiście na poniższy adres:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem „konkurs na informację medialną"

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: KONKURS@UPRP.PL

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w załączonym powyżej
regulaminie oraz formularzu zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia

Regulamin

ADAM TAUKERT
RZECZNIK PRASOWY
URZĘDU PATENTOWEGO RP
TEL.  +48 22 579 00 50