wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Życzenia od Krzysztofa Skowrońskiego

Kochani - Przesyłam życzenia od Krzysztofa Skowrońskiego

(...) dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak:
Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go (...)

z Ewangelii wg św. Mateusza, Biblia Tysiąclecia

ŻYCZĘ NAM, BYŚMY POTRAFILI CZERPAĆ Z EWANGELII NIE TYLKO TO, CO
KRZEPI, UMACNIA I UŁATWIA ŻYCIE, ALE I TO, CO JEST TRUDNE, JAK
PRZEBACZENIE I SZACUNEK DLA NIEPRZYJACIÓŁ, UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA
SIĘ Z BLIŹNIM, WIDZENIE WŁASNYCH WAD.

ŻYCZĘ, BY NASZA WIARA NIE ZACHWIAŁA SIĘ W OBLICZU KŁAMSTW,
BRUTALNOŚCI I NIEDOGODNOŚCI ŻYCIA.

I BYŚMY POTRAFILI ROZPOZNAĆ PRAWDĘ. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Z szacunkiem,

Krzysztof Skowroński

     Wszystkim  życzę radości w ten niezwykły czas Wielkanocy

                    Barbara Miczko-Malcher