wielkopolski oddział

stowarzyszenia dziennikarzy
polskich

Władze

Władze Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Zarząd:

Prezes: Jolanta Hajdasz (jolanta.hajdasz@sdp.pl)
Wiceprezes: Barbara Miczko-Malcher
Sekretarz Oddziału: Jan Martini 
Skarbnik: Aleksandra Tabaczyńska (tabaczynskaaleksandra@gmail.com)

Członkowie

Dawid Jung
Piotr Górski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący: Tadeusz Owczarzak-Gran
Alicja Kopczyńska
Marek Idzior

Komisja członkowska

Przewodnicząca: Barbara Ziółkowska (b.media@op.pl)
Hanna Szumińska